เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

  • สิบเอกวินัย เทพสาธร

    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  • นายบุญสม ชื่นสมบัติ

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  • นายบุญมา มีเดช

    รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า0.01s. 0.50MB