เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • สิบเอกวินัย เทพสาธร

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  0819503788

 • นายบุญสม ชื่นสมบัติ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  0954514874

 • นายบุญมา มีเดช

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า

  06137121460.03s. 0.50MB