สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 72,235 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 ต.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
9 มิ.ย. 63แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แชร์  
7 เม.ย. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563  แชร์  
7 เม.ย. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562  แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา