สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 102 คน

เยี่ยมชม 23,275 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 ต.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 แชร์  
11 มิ.ย. 63หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แชร์  
11 มิ.ย. 63การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
11 มิ.ย. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แชร์  
10 มิ.ย. 63นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
10 มิ.ย. 63มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง แชร์  
10 มิ.ย. 63แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 แชร์  
15 ม.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
15 ม.ค. 63แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
24 มิ.ย. 62แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561- 2563 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา