สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 117 คน

เยี่ยมชม 54,476 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561- 2563

24 มิถุนายน 2562 191 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 61-63.pdf493.84 KB ดาวน์โหลด
แบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร สำนักปลัด.pdf166.87 KB ดาวน์โหลด
บันทึกข้อความเชิญประชุม.pdf70.33 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา