สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 133 คน

เยี่ยมชม 54,518 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

11 มิถุนายน 2563 94 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 9 ไฟล์
o26 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf1.48 MB ดาวน์โหลด
o26 ประกาศนโยบายความปลอดภัย.pdf87.58 KB ดาวน์โหลด
o26 o27 โครงการบุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น.pdf131.53 KB ดาวน์โหลด
o26 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม.pdf312.29 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแนวทางปฏิบัติงานตามประกาศจริยธรรม.pdf308.80 KB ดาวน์โหลด
o26 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล.pdf218.19 KB ดาวน์โหลด
o26 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู.pdf798.66 KB ดาวน์โหลด
o26 o27 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู.pdf1.61 MB ดาวน์โหลด
o26 o27 การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล.pdf2.17 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา