สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 134 คน

เยี่ยมชม 54,522 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

2 ตุลาคม 2563 26 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 64-66.doc523.78 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา