เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล336
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล945
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี233
นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล240
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง1832
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563127
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2562172
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561146
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2561- 25633101

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB