สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 54,554 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

1 มิถุนายน 2563 100 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 15 ไฟล์
3.4 ความเชื่อมโยงแผนสี่ปี 61-65.pdf937.50 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่-2-อบต.บ้านเหล่า.pdf1.58 MB ดาวน์โหลด
ส่วนที่-3-การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ-61-65.pdf139.98 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่-4-แผนพัฒนาท้องถิ่น (61-65).pdf383.67 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 1.pdf157.10 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 .pdf334.06 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 .pdf788.09 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 .pdf156.58 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 5 .pdf148.64 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 .pdf113.01 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 7 .pdf99.83 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 8 .pdf276.40 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 10.pdf106.50 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 11.pdf211.46 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ที่ 9 .pdf79.36 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา