สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 54,528 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

30 มิถุนายน 2563 71 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
ส่่วนที่-1-สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน.pdf943.26 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่-2.pdf895.51 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่-3-อบต.บ้านเหล่า.pdf1.57 MB ดาวน์โหลด
3.4 ความเชื่อมโยงแผนสี่ปี 61-64.pdf280.14 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่-5-แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี.pdf333.24 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา