สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 54,507 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561

13 พฤศจิกายน 2562 99 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
แบบบัญชีโครงการ ผด. 2.pdf1.26 MB ดาวน์โหลด
แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1.pdf474.78 KB ดาวน์โหลด
ปก-2561.pdf157.00 KB ดาวน์โหลด
ประกาศแผนดำเนินงาน ปี 2561.pdf89.44 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา