สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 54,536 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

13 พฤศจิกายน 2562 91 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
แบบบัญชีโครงการ ผด. 02.1.pdf352.91 KB ดาวน์โหลด
แบบบัญชีโครงการ ผด. 2.pdf1.11 MB ดาวน์โหลด
แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1.pdf336.07 KB ดาวน์โหลด
ปก-2561.pdf197.02 KB ดาวน์โหลด
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน.pdf78.25 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา