สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 127 คน

เยี่ยมชม 54,560 คน

แผนดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563

13 พฤศจิกายน 2562 174 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
แบบบัญชีโครงการ ผด. 02.1.pdf443.81 KB ดาวน์โหลด
แบบบัญชีโครงการ ผด. 2.pdf1.26 MB ดาวน์โหลด
แบบบัญชีสรุปโครงการ ผด.1.pdf361.57 KB ดาวน์โหลด
ปก-2563.pdf197.26 KB ดาวน์โหลด
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปี 2563.pdf77.05 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา