สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 72,167 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 มิ.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา