สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 119 คน

เยี่ยมชม 54,553 คน

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 2563

3 มิถุนายน 2563 69 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
O14 ลดขั้นตอน-2563.doc210.43 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา