สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 54,566 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2562

23 เมษายน 2563 93 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 7 ไฟล์
บทที่ 1.rar2.91 MB ดาวน์โหลด
บทที่ 2.rar1.84 MB ดาวน์โหลด
บทที่ 3.1.rar3.77 MB ดาวน์โหลด
บทที่ 3.2.rar3.02 MB ดาวน์โหลด
บทที่ 3.rar6.20 MB ดาวน์โหลด
บทที่ 4.rar5.87 MB ดาวน์โหลด
บทที่ 4.1.rar5.20 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา