สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 110 คน

เยี่ยมชม 26,480 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ม.ค. 64สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย แชร์  
27 ม.ค. 64สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ที่8 แชร์  
27 ม.ค. 64สัญญาจ้างก่อสร้าง ต้อเติมห้องเก็บขยัอันตราย แชร์  
19 ม.ค. 64สัญญาจ้างงานขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแระกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจำนวน 3 สาย หมู่ที่5 หมู่ที่7ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคสอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ีับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
13 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง แชร์  
12 ม.ค. 64ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำพิจาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 3 สาย แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาผู้ช่วยปฏิบัติงานของกองช่าง แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศ เรื่อง ประกาศเรื่องผู้ชนะการเสนอราคาผู้ช่วยธุรการกองช่าง แชร์  
4 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
22 ธ.ค. 63สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่9 แชร์  
22 ธ.ค. 63สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แชร์  
17 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
16 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 จำนวน 1 ป้าย แชร์  
12 พ.ย. 63เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องการจ้างเหมาตรวจเซ็คซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 5950 แพร่ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/5 | แสดง 20 จาก 100 รายการ
เปลี่ยนภาษา