สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 191 คน

เยี่ยมชม 72,145 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 ม.ค. 64ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำพิจาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 3 สาย แชร์  
23 พ.ย. 63ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
15 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญชองสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่องกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
10 ก.ค. 63ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไกรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือน มิถุนายน  แชร์  
16 มิ.ย. 63รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
24 เม.ย. 63ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แชร์  
2 เม.ย. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม แชร์  
4 มี.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ แชร์  
6 ก.พ. 63ประการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
6 ม.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม แชร์  
4 ต.ค. 62ประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ที่ 4 เดือนตุลาคม พศ.2562 ถึงเดือนกันยายน พศ.2562 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
1 ต.ค. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า แชร์  
23 ก.ย. 62ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บ กำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้ง 9 หมู่บ้าน แชร์  
2 ก.ค. 62ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน พศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พศ.2562 แชร์  
25 เม.ย. 62ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการ เสริมผิวจราจรไหล่ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเหล่าหมู่ที่ 4 - บ้านน้ำฮอก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  แชร์  
24 เม.ย. 62ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
8 เม.ย. 62ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่2 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/4 | แสดง 20 จาก 72 รายการ
เปลี่ยนภาษา