สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 138 คน

เยี่ยมชม 54,523 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

23 พฤศจิกายน 2563 39 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.592.92 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา