สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 53 คน

เยี่ยมชม 23,580 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำพิจาร โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีจเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด จำนวน 3 สาย

12 มกราคม 2564 21 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เปลี่ยนภาษา