สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 23,595 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ีับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2563

13 มกราคม 2564 24 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เปลี่ยนภาษา