สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 23,566 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่องแระกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดจำนวน 3 สาย หมู่ที่5 หมู่ที่7ตำบลบ้านเหล่าอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการประกวดราคสอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

18 มกราคม 2564 22 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เปลี่ยนภาษา