สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 26,525 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง ต้อเติมห้องเก็บขยัอันตราย

27 มกราคม 2564 9 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สัญญาจ้างก่อสร้าง ต่อเติมห้องเก็บขยะอันตราย.pdf4.31 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา