สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 66 คน

เยี่ยมชม 23,597 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 สาย หมู่ที่8

27 มกราคม 2564 11 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สัญญาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3สาย หมู่ที่8.pdf7.36 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา