สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 173 คน

เยี่ยมชม 26,474 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 สาย

28 มกราคม 2564 19 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf3.38 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา