เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาจัดเก็บ กำจัด ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ในพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้ง 9 หมู่บ้าน

แชร์


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.01s. 0.50MB