สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 54,538 คน

ประกาศราคากลาง

สรุปผลราคากลางค่างานก่อสร้างรางระบายน้ำ

24 ธันวาคม 2563 4 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 3 สาย หมู่ที่7.pdf2.77 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา