สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 72,247 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
20 เม.ย. 64ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ แชร์  
1 เม.ย. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 แชร์  
1 มี.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
8 ก.พ. 64สรุปผลการดำเนิดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน มกราคม 2564 แชร์  
5 ม.ค. 64สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2563 แชร์  
6 ธ.ค. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 แชร์  
5 พ.ย. 63สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 แชร์  
9 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แชร์  
7 พ.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 แชร์  
4 ต.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562 แชร์  
2 ก.ย. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 แชร์  
1 ส.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 แชร์  
8 ก.ค. 62สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 แชร์  
11 มิ.ย. 62ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 แชร์  
ลำดับ 1-14 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 14 รายการ
เปลี่ยนภาษา