สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 23,563 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

11 มิถุนายน 2562 121 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.12 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา