สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 54,551 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนิดการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิอน มกราคม 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 8 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564.pdf573.41 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา