สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 54,558 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564

1 เมษายน 2564 12 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลดารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2564.pdf316.91 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา