สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 131 คน

เยี่ยมชม 72,236 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง แชร์  
8 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2564 แชร์  
6 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ แชร์  
6 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ แชร์  
6 เม.ย. 64ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า แชร์  
18 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) แชร์  
16 มี.ค. 64ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ แชร์  
12 มี.ค. 64ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ แชร์  
14 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง แชร์  
5 ม.ค. 64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  แชร์  
24 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง  แชร์  
17 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
5 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซม เปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ แชร์  
4 พ.ย. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการกองช่าง แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ แชร์  
2 ต.ค. 63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักการภารโรงปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา