สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 54,480 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อมติดตั้ง

24 พฤศจิกายน 2563 4 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศผู้ชนะกการเเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง พร้อใติดตั้ง จำนวน 1 ชุด.pdf322.37 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา