สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 112 คน

เยี่ยมชม 54,495 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

18 ธันวาคม 2563 4 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านนายหยด จันทร์เสนา จุดสิ้นสุดบริเวณที่นา นางกัญญาณี ไชยคุณ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศองค์การบริการส่วนตำบล เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก.pdf195.26 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา