สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 54,524 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ

16 มีนาคม 2564 6 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
เรื่องประกาศผู้ชนะการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด.pdf170.45 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา