เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน-

o27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

วันที่ 1 ก.ค. 62 หมวดหมู่โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
แชร์

เอกสารทั้งหมด 2 ชุด

ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง.pdf144.45 KB
บุคคลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น.pdf597.66 KB
กลับหน้ารวมข่าว รายงานและสรุปผลงาน-

0.02s. 0.50MB