สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 116 คน

เยี่ยมชม 54,573 คน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

1 เมษายน 2564 7 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.pdf390.83 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา