สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 103 คน

เยี่ยมชม 54,545 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ. 2562

5 มิถุนายน 2563 66 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
คำนำ1.pdf125.35 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 2.pdf101.44 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 1 อบต.บ้านเหล่า.pdf218.25 KB ดาวน์โหลด
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา.pdf581.03 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา