สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 54,541 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

9 มิถุนายน 2563 67 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศรายงานผลการติดตาม 62.pdf76.86 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา