สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 113 คน

เยี่ยมชม 54,472 คน

รายงานการติดตามประเมินผลแผน

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.261-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

9 มิถุนายน 2563 86 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ไตรมาสที่ 1.pdf263.89 KB ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2.pdf264.57 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา