สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 43 คน

เยี่ยมชม 72,179 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 เม.ย. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
1 มี.ค. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
1 ม.ค. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
1 ธ.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
2 พ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
1 ก.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
3 ส.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ตุลาคม 2562 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน ธันวาคม 2562 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มกราคม 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
4 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา