เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลบ้านเหล่าเป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอสูงเม่นระยะทางห่างจาก ที่ว่าการอำเภอสูงเม่นประมาณ 7 กิโลเมตร มีเส้นทาง ติดต่อกับอำเภอสูงเม่น จำนวน 2 เส้นทาง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1022


เนื้อที่

ตำบลบ้านเหล่ามีพื้นที่ทั้งหมด 16,184.38 ไร่ หรือ 25.89 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 8,166 ไร่
0.01s. 0.75MB