สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 101 คน

เยี่ยมชม 54,496 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

ในตำบลบ้านเหล่ามีโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั้งหมด จำนวน 3 แห่ง คือ

1. โรงเรียนบ้านเหล่า (พิชัยสิริราษฎร์รังสรรค์) มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีครูทั้งหมด 13 คน
2.โรงเรียนวัดสิทธิวิมลมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีจำนวนครูทั้งหมด 10 คน
3. โรงเรียนบ้านน้ำฮอก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 50 คน จำนวนครูทั้งหมด 5 คน

สาธารณสุข

ในตำบลบ้านเหล่า มี

สถานีอนามัย 1 แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน/แผนโบราณ 1 แห่ง
สถานที่ผลิตยาสมุนไพร/อาหารเสริม 1 แห่ง
และมีกลุ่ม ผสส./อสม. อยู่ที่ 9 กลุ่ม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ขนบธรรมเนียมประเพณีในสิถีชีวิตของชาวตำบลบ้านเหล่ามีดังนี้ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นประเพณีที่ฉลอง วันเริ่มศักราชใหม่ ส่วนวันที่ 1 มกราคม ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของทางราชการ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองของตำบล บ้านเหล่า จะมีขึ้นในวันที่ 13-17 เมษายน ของทุกปี โดยมีกิจกรรมดังนี้

วันที่ 13 เมษายน เรียกว่า วันสังขารล่อง ตอนเช้ามืด (หรือในตอนกลางคืนวันที่ 12 จนถึงเช้าวันที่ 13) จะมีการจุดสะโป้กเพื่อไล่สังขาร ในช่วงกลางวันประชาชนจะทำความสะอาดร่างกาน สระเกล้าดำหัว (สระผม) เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม บ้านเรือน และทำพิธีขอขมา ไหว้ประตูธรณี หม้อข้าว เตาไฟ ต่างๆ ที่อยู่ในบ้านของตนเอง
วันที่ 14 เมษายน เรียกว่า วันเนา ประชาชนจะเตรียมอาหารคาวหวาน เพื่อไปถวาย พระที่วัดในวันรุ่งขึ้น เป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษ (ภาษาถิ่นเรียกว่าไปตานสะป้อก) ตอนบ่ายจะมีการขนทรายเข้าวัด ในวันนี้จะมีข้อห้ามคือ ห้ามกล่าวคำหยาบ คำด่าทอ คำที่ไม่สุภาพ ไม่เป็นมงคล เพื่อให้เกิดสันติสุข
วันที่ 15 เมษายน เรียกว่า วันพญาวัน (วันเถลิงศก) ตอนเช้าไปทำบุญที่วัด ส่วนตอนสายจะไปทำพิธีดำหัวผู้ใหญ่ และตอนบ่ายจะสรงน้ำระที่วัด
วันที่ 16 เมษายน เรียกว่า วันปากปี เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ประชาชนจะประกอบพิธีสะเดาะเคราะห์และสืบชะตากันที่วัด
วันที่ 17 เมษายน เรียกว่า วันปากเดือน วันนี้ในจังหวัดอื่น ๆ จะไม่จัดงานใด ๆ แต่ที่ตำบลบ้านเหล่า จังหวัดแพร่ ถือว่าเป็นวันปากเดือน โดยถือว่าเป็นวันเสร็จภารกิจจึงมีการฉลองปีใหม่กันอย่างสนุกสนานครื้นเครง จะมีการตั้งขบวนแห่ การละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ และมีการประกวดนางสงกรานต์ขึ้นที่ตัวอำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ประเพณีดำหัวเป็นประเพณีที่ทำขึ้นในช่วงปี๋ใหม่เมืองโดยทำกันในวันพญาวัน คือวันที่ 15 เมษายน หลังจากที่ทำไปบุญกันที่วัดในตอนเช้าแล้วในตอนสายจะทำพิธีดำหัวหรือที่เข้าใจ กันทั่วๆไปว่าไปรดน้ำดำหัวพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่โดยมีจุดประสงค์เพื่อขอขมาพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ที่ได้ล่วงเกิน กล้ำกลาย ทั้งด้วยกาย กรรม วจีกรรม มโนกรรม และขอพรในวันขึ้นปีใหม่ด้วย
เปลี่ยนภาษา