ชื่อสถานที่ :หอเจ้าแม่เทวดา

ที่ตั้ง : ตำบลบ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ข้อมูล :หอเจ้าแม่เทวดา เป็นสิ่งที่ชาวบ้านบ้านเหล้าเคารพ สักการะบูชา และมีตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ซึ่งทุกปีจะมีการจัดประเพณีทำบุญสักการะเจ้าแม่เทวดานี้ด้วย เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวบ้านเหล่าทุกคน