เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


สาธารณูปโภค

ในชุมชนตำบลบ้านเหล่าเกือบทุกหมู่บ้านจะมีระบบน้ำประปาใช้จะเหลือก็เพียงแต่หมู่ที่ 9 ที่ยังใช้ระบบน้ำประปาร่วมกับหมู่ที่ 4 ส่วนทางด้านไฟฟ้านั้น ทุกหลังคาในตำบลบ้านเหล่าจะมีไฟฟ้า ใช้กันแต่ที่ยังขาดคือไฟกิ่งที่ติดตามถนนเพราะว่ามีจำนวนไม่เพียงพอกับพื้นที่ในชุมชน
0.02s. 0.50MB