สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 157 คน

เยี่ยมชม 54,540 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3

9 เมษายน 2564 11 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 8 มีนาคม 2564 อบต.บ้านเหล่า ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม

เอกสารแนบ 4 ไฟล์
157037155_921956595256331_1875817054689020052_o.jpg315.29 KB   แสดงภาพ
158097349_921956598589664_7779616665010852069_o.jpg260.40 KB   แสดงภาพ
158314318_921956581922999_5912694812449158355_o.jpg324.90 KB   แสดงภาพ
159212666_921956458589678_169519898604235677_o.jpg303.00 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา