สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 109 คน

เยี่ยมชม 54,535 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7

6 เมษายน 2564 11 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 อบต.บ้านเหล่า ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเหล่า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม

เอกสารแนบ 20 ไฟล์
157241882_921948295257161_6920495039801811844_o.jpg144.97 KB   แสดงภาพ
157305039_921948001923857_6564178905174248718_o.jpg348.08 KB   แสดงภาพ
157728870_921947445257246_446101521985532073_o.jpg180.72 KB   แสดงภาพ
157742525_921948171923840_191226109307022097_o.jpg136.75 KB   แสดงภาพ
157748248_921948321923825_7108391401879293321_o.jpg325.42 KB   แสดงภาพ
157758217_921948138590510_687615253126507149_o.jpg161.35 KB   แสดงภาพ
157792246_921947845257206_3815662299795349898_o.jpg185.88 KB   แสดงภาพ
157811454_921948518590472_6722188879196366582_o.jpg314.58 KB   แสดงภาพ
157813786_921948405257150_7060711769993138350_o.jpg115.53 KB   แสดงภาพ
157830649_921948451923812_5946192934469267096_o.jpg150.83 KB   แสดงภาพ
157933971_921947451923912_2032079807923845723_o.jpg126.54 KB   แสดงภาพ
157964400_921948048590519_7762215078712286798_o.jpg133.81 KB   แสดงภาพ
158085205_921948495257141_7032611997229782951_o.jpg136.03 KB   แสดงภาพ
158330601_921948378590486_6402609558856466925_o.jpg133.12 KB   แสดงภาพ
158393246_921947498590574_676099130175862695_o.jpg189.15 KB   แสดงภาพ
158617935_921948105257180_8298530313241998851_o.jpg320.34 KB   แสดงภาพ
158620998_921947505257240_4788490819093081_o.jpg169.43 KB   แสดงภาพ
158637589_921947875257203_7434019578975526764_o.jpg366.63 KB   แสดงภาพ
159043723_921948578590466_3624594990328852285_o.jpg318.96 KB   แสดงภาพ
159117812_921947888590535_1125044475850187847_o.jpg349.04 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา