สิบเอกวินัย เทพสาธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
081-950-3788

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 54,529 คน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6

5 เมษายน 2564 9 ครั้ง อุษลภัสพงศ์ กองคำ แชร์  

วันที่ 2 มีนาคม 2564 อบต.บ้านเหล่า ออกประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนในระดับหมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเหล่า เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่่เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม

เอกสารแนบ 14 ไฟล์
154552028_917375432381114_2527621589026862977_o.jpg217.46 KB   แสดงภาพ
154575594_917374455714545_9160419560496194910_o.jpg248.23 KB   แสดงภาพ
154692929_917374045714586_3591714497001012753_o.jpg226.69 KB   แสดงภาพ
154939720_917374132381244_1383317204094695129_o.jpg246.06 KB   แสดงภาพ
154976265_917374309047893_7431178660916427219_o.jpg255.85 KB   แสดงภาพ
155118547_917375412381116_3761759241250767453_o.jpg238.80 KB   แสดงภาพ
155149753_917375422381115_7432739339786889826_o.jpg227.74 KB   แสดงภาพ
155479985_917374365714554_7847480608576945001_o.jpg236.80 KB   แสดงภาพ
155492659_917375425714448_7200132321853420181_o.jpg202.84 KB   แสดงภาพ
155511268_917375895714401_8225081369068733566_o.jpg229.91 KB   แสดงภาพ
155511272_917374062381251_8897752337949816324_o.jpg282.42 KB   แสดงภาพ
155559757_917374142381243_3339525701263573745_o.jpg248.23 KB   แสดงภาพ
155835117_917373875714603_4185779105559276655_o.jpg275.25 KB   แสดงภาพ
156479637_917375899047734_2248380772555881915_o.jpg243.05 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา